FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 763 wiadomości z wszystkich 763 dla zadanych warunków:

Zmiany w dokumentacji dla konkursu nr 3.2 typ II Inwestycje w MŚP.

Informujemy, że 20 maja 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę zmieniającą Pakiet aplikacyjny w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, Typ projektu Inwestycje w MŚP, w szczególności poprzez dodanie w dokumentacji aplikacyjnej zapisów dotyczących Strategii oraz wskaźnika produktu, związanych z COVID-19.

2020-05-22
| tagi: 026, 3.2

Konsultacje telefoniczne dotyczące korekty wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Informujemy, iż w pismach dotyczących uzupełnienia/poprawy wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 wskazywane są dane kontaktowe opiekunów projektów. W przypadku konieczności konsultacji telefonicznej należy kontaktować się zgodnie z numerami telefonicznymi wskazanymi dla Wydziału Wyboru i Kontraktacji na niniejszej stronie internetowej. Konsultacje są możliwe w godzinach 10:00- 13:00.

2020-05-15
| kategorie: Nabory wniosków, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 3.2, konsultacje

175 wniosków złożonych w I rundzie konkursu „Inwestycje w MŚP”

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, Zarząd Województwa podjął rozmowy z Komisją Europejską, które spowodują znaczne zwiększenie alokacji przeznaczonej na ten nabór. Pozwoli to  zapewnić  dostępność środków w przypadku, gdyby kwota przeznaczona na dofinansowanie była niewystarczająca.

2020-05-15

Wsparcie dla przedsiębiorców- zwiększenie alokacji do 224 mln złotych

Konkurs w ramach działania 3.2, który został włączony w Śląski Pakiet dla Gospodarki ( III Filar) to szansa dla przedsiębiorców, działających w województwie śląskim, na realizację planów inwestycyjnych, poprawiających ich konkurencyjność oraz umożliwiających utrzymanie zatrudnienia. Zarząd Województwa przyjął aktualizację SZOOP RPO WSL, zwiększając alokację na wsparcie przedsiębiorstw o 33 mln euro czyli ponad 148 mln złotych. Fundusze pozwolą dofinansować jeszcze więcej firm z regionu, składających wnioski w konkursie w ramach działania 3.2 typ „Inwestycje w MŚP”.

2020-05-10
| kategorie: Nabory wniosków, Polecamy, Komunikaty, Dokumenty, LSI | tagi: 3.2, covid

Przerwa techniczna Sekap.

W związku z pracami w infrastrukturze technicznej Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w dniach 07.05.2020 (czwartek) oraz 08.05.2020 (piątek) w godzinach od 15:00-19:00 platforma SEKAP będzie niedostępna.

2020-05-06
| kategorie: Komunikaty

COVID – 19 – PRAWIDŁOWE UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach Konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 3.2., typ 2 Inwestycje w MŚP

Mając na uwadze zalecenia wskazane w piśmie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, informujemy, iż w celu monitorowania skali i zakresu interwencji w odpowiedzi na sytuację pandemiczną, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru odpowiedniej strategii oraz wskaźnika produktu.

2020-04-29
| kategorie: Nabory wniosków, Komunikaty, Dokumenty, LSI | tagi: 3.2, COVID

Kolejny termin przesyłania Harmonogramów składania wniosków o płatność.

Informujemy, że od 27 kwietnia do 11 maja br. trwa kolejny okres wypełniania i przesyłania do IP RPO WSL harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Beneficjenci, którzy w drugim kwartale 2020 roku nie złożyli jeszcze harmonogramu powinni zgłaszać go wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego pod adresem https://lsi.slaskie.pl.

2020-04-27
| kategorie: Komunikaty, Dokumenty, LSI | tagi: Harmonogramy WNP

Film instruktażowy dotyczący wypełniania wniosku o dofinansowanie w nowym konkursie „Inwestycje w MŚP”

Na kanale YouTube opublikowaliśmy film, w którym krok po kroku objaśniamy procedurę składania wniosku w nowym konkursie działanie 3.2 Innowacje w MŚP typ drugi „Inwestycje w MŚP”. Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi nowego naboru oraz FAQ, opublikowanymi na naszej stronie internetowej.

2020-04-23
| kategorie: Szkolenia, Konferencje, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 3.2, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś