FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Zaktualizowane wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-10-12 13:13

W związku z zakończeniem ponownej oceny formalnej wniosków przywróconych w wyniku uznanego protestu oraz projektów przywróconych do ponownej oceny formalnej, informujemy, o aktualizacji listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych, z dnia 24 sierpnia 2020 r., złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”.


Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:

- 92 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 7 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła
514 744 134,58 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie
160 339 991,84 PLN.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś