FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Informacja dotycząca terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20


2020-10-14 16:17

Informujemy, iż ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz okoliczności wynikające z wystąpienia siły wyższej – sytuacji pandemicznej, decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości termin na ocenę spełnienia kryteriów formalnych i weryfikacji oczywistych omyłek został wydłużony - zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu.

W związku z powyższym nie zostanie dochowany orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wskazany w regulaminie konkursu rozdział 2.1 pkt. 22. tj. październik 2020 r.

Prace Komisji Oceny Projektów zostaną zakończone niezwłocznie po zakończeniu oceny spełnienia kryteriów formalnej i kryteriów merytorycznej dla projektów w ramach naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś