FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Rozliczenie wniosków o płatność w ramach działań 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.5.3, 3.5.1, 3.5.2, 1.4.1 – LSI 2014


W związku z dostępem w LSI 2014 do wniosku o płatność służącego do rozliczenia projektu w ramach działań 1.2, 1.3, 1.4.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3. przyjęto do stosowania przez Beneficjentów wskazanych działań poniższe dokumenty.

UWAGA! Beneficjenci działania 3.2!

W związku z faktem, iż w ramach działania 3.2 od listopada 2016 r. rozliczenie następowało za pomocą arkusza kalkulacyjnego – nastąpiła konieczność zastosowania tzw. okresu przejściowego, w którym w ramach SCP rozliczenie WNP nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami – w zależności od przypadku: w arkuszu kalkulacyjnym lub w systemie LSI 2014.

1. Projekty, w których nie został do tej pory złożony żaden wniosek o płatność.

Jeżeli Beneficjent do dnia dzisiejszego nie składał do IP RPO WSL – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jakiegokolwiek wniosku o płatność, w przypadku chęci rozliczenia projektu, bez względu na rodzaj wniosku o płatność – rozliczenie powinno nastąpić w LSI 2014, na zasadach opisanych w poniższych instrukcjach.

2. Projekty, w których zatwierdzony został wiosek o płatność pośrednią bądź wniosek z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.

W przypadku, w którym Beneficjent rozliczył już część projektu za pomocą wniosku o płatność pośrednią bądź złożył i uzyskał akceptację wniosku z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą wypełnianym w arkuszu kalkulacyjnym, należy każdorazowo skonsultować z IP RPO WSL – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, możliwość rozliczenia kolejnych wniosków o płatność w systemie LSI. W tym celu prosimy o kontakt z opiekunem projektu. Decydującym w tym zakresie jest fakt, czy wszystkie zatwierdzone do tej pory wnioski o płatność w ramach danego projektu zostały wprowadzone do LSI 2014.

3. Projekty, w których zatwierdzony został wiosek o płatność pośrednią bądź wniosek z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.

W projekcie, w którym wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią, końcową bądź wniosek z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą wypełniany w arkuszu kalkulacyjnym, aktualnie znajduje się w rozliczeniu, w kolejnym piśmie wzywającym Beneficjenta do korekty wniosku o płatność lub piśmie wzywającym do uzupełnienia dokumentacji/wyjaśnień, IP RPO WSL - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, wskaże sposób dalszego rozliczenia wniosku o płatność (w zależności od etapu, na jakim znajduje się weryfikacja złożonego przez Beneficjenta wniosku, będzie to kontynuacja rozliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego lub rozliczenie kolejnych wersji wniosku o płatność w systemie LSI 2014).

Dla rozliczania w arkuszu kalkulacyjnym należy stosować zasady wskazane w zakładce Strefa Beneficjenta/Realizacja projektu/Wniosek o płatność – informacja pn. Wniosek o płatność w ramach działania 3.2 – rozliczany poza LSI 2014.

Dla rozliczania w LSI 2014 należy zastosować się do poniższych zasad.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś