FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Punkty informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich powstał w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt .„System Informacji o Funduszach Europejskich”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach EFS, EFRR i FS.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Katowicach oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku Białej i Rybniku. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:

  • diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu
  • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich
  • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
  • informację i wstępną pomoc przy rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy).
  • wszystkie usługi Sieci PIFE są bezpłatne.

Punkty Informacyjne udostępniają również nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich organizują otwarte spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.

Klauzula informacyjna w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacji z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2017-2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 60.
2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu konsultacji oraz udzielania odpowiedzi osobom zainteresowanym RPO WSL 2017-2020 oraz archiwizacji.
4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wynikający z:
• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12);

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielania odpowiedzi oraz konsultacji w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


Punkt Kontaktowy ŚCP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
zobacz szczegóły

ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101
41-500 Chorzów
Godziny pracy punktu:

pn-pt 7:30-15:30

Telefony do konsultantów:

(32)743-91-71, (32)743-91-77
fax: (32)743-91-61

Główny Punkt Informacyjny zobacz szczegóły

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice
Godziny pracy punktu:

w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 

Telefony do konsultantów:

Telefony: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej zobacz szczegóły

ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko - Biała
Godziny pracy punktu:

w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Telefony do konsultantów:

33 47 50 135 lub 33 49 60 201

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku zobacz szczegóły

ul. Powstańców Śląskich 34
44-200 Rybnik
Godziny pracy punktu:

w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00

od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Telefony do konsultantów:

32 431 50 25 lub 32 423 70 32

Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie zobacz szczegóły

Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1
42-202 Częstochowa
Godziny pracy punktu:

w poniedziałki w godzinach 7:00 – 17:00

od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 

Telefony do konsultantów:

34/3605687 lub 34/3245075

fax: 34/ 360 57 47

Lokalny Punkt Informacyjny w Sosnowcu zobacz szczegóły

ul. Kilińskiego 25
41-200 Sosnowiec
Godziny pracy punktu:

w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00

od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Telefony do konsultantów:

32 36 07 062 lub 32 26 35 037 

Mapa wskazująca lokalizację
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś