Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2019-06-11

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18

Informujemy, że zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18.

Szkolenia

2019-06-14

Wypełnianie i składanie wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na  warsztat nt. wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie  - nabór RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 3 lipca 2019 r. do Chorzowa

Wiadomości

2019-05-17

Przerwa w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ważny komunikat! W nocy  18 maja  (sobota) od godziny  20:00   do  19 maja  (niedziela) do godziny  2:00  Lokalny System Informatyczny ( LSI 2014 ) może być  niedostępny. Planowana...Sukcesy projektów

Wprowadzenie na rynek nowego typu kominka wentylacyjnego WiroVent Plus kompatybilnego z odpowiednimi akcesoriami zapewniającymi w pełni wydajne przejście zestawu przez połać dachową, aż do kratki wentylacyjnej. Nowa konstrukcja kominka została wzbogacona o odpływ kondensatu, pozwalający na odprowadzenie nadmiaru skroplin na zewnątrz kominka.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-001A/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 839 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 655 349 550,12 zł

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś