Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-01-22

Rozpoczęliśmy ocenę wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów w ramach konkursu z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Rozpoczęła się ocena wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16, działania 3.3. Technologie...

Szkolenia

2018-01-05

Warsztat: podpisywanie umów o dofinansowanie i rozliczanie projektów - Działanie 1.2 RPO WSL - praca w systemie LSI 2014.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat, którego tematyka poświęcona będzie podpisywaniu umów o dofinansowanie i rozliczaniu projektów w ramach Działania 1.2 RPO WSL -...

Wiadomości

2018-01-18

Innowacje nie lubią czekać. Posłuchaj, przeczytaj, zobacz.

Przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzić na rynek nowoczesne produkty bądź usługi, mają czas na składanie wniosków w ramach konkursu „Innowacje w MŚP” do 9.02.2018 roku. Zachęcamy do zapoznania...Sukcesy projektów

Promocja tradycji wsi polskiej i zdrowej żywności w ramach parku tematycznego realizowanego przez Consonni Bartelak SC w Kamyku
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.02.01-00-022/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 526 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 375 315 997,10

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś