FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 135 informacje ze wszystkich 1129 dla tagu: 3.2

Informacja o wynikach po zakończonej procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 846/225/VI/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

2021-04-09
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 3.2, wyniki

Ruszyła ocena w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19.

Informujemy, iż rozpoczęła się ocena spełnienia kryteriów merytorycznych wniosków przywróconych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19.

Wyniki oceny merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości niezwłocznie po jej zakończeniu.

2021-02-16
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: 024, 3.2

Sprostowanie – informacja dot. listy ocenionych projektów Mikro i Małych Przedsiębiorstw w IV rundzie konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Informujemy, że na zamieszczonej liście ocenionych projektów Mikro i Małych Przedsiębiorstw, na pozycji numer 109 listy wniosków ocenionych pozytywnie – wybranych do dofinansowania, widnieje wniosek o numerze WND-RPSL.03.02.00-24-095A/20-005, dla którego - w wyniku omyłki pisarskiej - wskazano wartość dofinansowania 872 349,38 PLN (wskazana omyłkowo wartość stanowi wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie).

2021-02-02
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 026, 3.2, Ocena

Informacja o wynikach po zakończonej procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2982/196/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

2020-12-28
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, Dokumenty, LSI | tagi: 3.2, 022

VII lista częściowa wniosków ocenionych formalnie w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20

Poniżej publikujemy listę częściową wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych. Wnioski ocenione pozytywnie i znajdujące się na przedmiotowej liście zostały przekazane do trwającej oceny merytorycznej.

2020-11-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty | tagi: 025, 3.2, Lista częściowa

VII lista częściowa wniosków ocenionych formalnie z IV rundy w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

Poniżej publikujemy listę częściową wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych. Wnioski ocenione pozytywnie i znajdujące się na przedmiotowej liście zostały przekazane do trwającej oceny merytorycznej.

2020-10-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 026, 3.2, Lista częściowa

Aktualizacja VI listy częściowej wniosków ocenionych formalnie w IV rundzie, w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Poniżej publikujemy zaktualizowaną VI listę częściową wniosków poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych. Wnioski ocenione pozytywnie i znajdujące się na przedmiotowej liście zostały przekazane do trwającej oceny merytorycznej.

2020-10-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: ocena formalna, 026, 3.2
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś