FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 14 informacje ze wszystkich 1362 dla tagu: WNP

Aktualizacja instrukcji LSI - etap rozliczania projektu

Informujemy, że zmianie uległy instrukcje wypełniania „Wniosku beneficjenta o płatność”. Aktualna treść instrukcji dostępna jest w zakładce Strefa Beneficjenta => Realizacja Projektu => Wniosek o płatność =>  Rozliczenie wniosków o płatność w ramach działań 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.5.3, 3.5.1, 3.5.2, 1.4.1 – LSI 2014.

2021-10-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Komunikaty, Dokumenty, LSI | tagi: WNP, rozliczanie projektów

Premia za szerokie rozpowszechnienie wyników badań

Zgodnie z zapisami §4b Umowy o dofinansowanie, Beneficjent uzyskuje prawo do premii wynoszącej 15 punktów procentowych za szerokie rozpowszechnienie wyników prac rozwojowych, jeżeli w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych w Projekcie uzyskane wyniki zostaną szeroko rozpowszechnione przez Beneficjenta w sposób wskazany w ramach wniosku o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej.

2019-11-06
| typ informacji: Artykuł | tagi: premia, WNP

Premia za szerokie rozpowszechnienie wyników badań

Zgodnie z zapisami §4b Umowy o dofinansowanie, Beneficjent uzyskuje prawo do premii wynoszącej 15 punktów procentowych za szerokie rozpowszechnienie wyników prac rozwojowych, jeżeli w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych w Projekcie uzyskane wyniki zostaną szeroko rozpowszechnione przez Beneficjenta w sposób wskazany w ramach wniosku o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej.

2019-11-06
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Komunikaty, Dokumenty, LSI | tagi: premia, WNP

Zmiana karty czasu pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zmianie uległ wzór karty czasu pracy. Aktualny wzór dokumentu znajduje się w zakładce Strefa Beneficjenta/ Realizacji projektów/ Wniosek o płatność/ Rozliczenie wniosków o płatność w ramach działań 1.2, 1.3, 3.2, 3.3 – LSI2014/ Wzory kart czasu pracy.

2018-07-10
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: WNP

Dopuszczenie w zapytaniu ofertowym możliwości składania ofert częściowych.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z postepowaniem ofertowym i często stosowanym przez zamawiających (Beneficjentów) zapisem w zapytaniu ofertowym dotyczącym niedopuszczenia do składnia ofert częściowych, w przypadku, gdy przedmiot zamówienia składa się więcej niż z jednego elementu, poniżej informacja o możliwych sposobach postepowania w omawianym przypadku.

2017-11-02
| typ informacji: Artykuł | tagi: WNP

Wniosek o płatność pośrednią sposobem na szybszą wypłatę dofinansowania

Szanowni Państwo

Zachęcamy do składania wniosków o płatność pośrednią. Przyczyni się to m.in. do szybszego rozliczenia realizacji projektu, a co za tym idzie szybszego otrzymania przez Państwa wypłaty dofinansowania, a także do wcześniejszej weryfikacji poprawności przeprowadzonych już postępowań o udzielenie zamówienia.

2017-10-17
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: WNP

Zasady publikacji zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju (pismo z dn. 29 września 2017 r.) intencją pkt. 14 podrozdziału 6.5.2 Zasada konkurencyjności zaktualizowanych Wytycznych jest ustanowienie nowych reguł w zakresie publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. W związku z tym do tego momentu stosowane mogą być przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 r. (pkt. 11 z podrozdziału 6.5.2).

2017-10-02
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Komunikaty, Dokumenty | tagi: zamówienia w projekcie, WNP
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś