Przejdź do treści głównej

Wniosek o płatność w ramach działania 3.2 - rozliczany poza LSI 2014


W dniu 15.11.2016 r. przyjęto do stosowania poniższe wzory wniosków o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność obowiązujące w ramach działania 3.2.

W przypadku projektów, co do których podpisano umowę o dofinansowanie oraz termin realizacji już minął – w dniu dzisiejszym rozpoczyna się bieg terminu przewidzianego na złożenie wniosku o płatność końcową (25 dni od zakończenia realizacji projektu lub podpisania umowy o dofinansowanie – w zależności, który z terminów jest późniejszy).

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś