FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (19 lipca 2016 r.)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2016-07-19 do 2016-11-07

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1459/126/V/2016 z 19.07.2016 r. zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w dokumencie dotyczą:
- dodania dodatkowych zasad rozliczania kosztów (w ramach Działania 1.2 oraz Działania 3.2);
- dodania warunków kwalifikowalności dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków poniesionych w formie leasingu finansowego, usług doradczych (w ramach Działania 3.3).

Uzupełniono także zapisy o dodatkowe zasady rozliczania kosztów oraz rozszerzono zapisy dotyczące kosztów personelu, szkoleń i katalogu kosztów niekwalifikowalnych.

Pozostałe zmiany w dokumencie dotyczą m.in. doprecyzowania zapisów w wyniku konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami oraz zmian wynikających ze specyfiki projektów.

Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (8 listopada 2016 r.) 2016-11-08 nadal obowiązujący
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (19 lipca 2016 r.) 2016-07-19 2016-11-07
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (30 marca 2016 r.) 2016-03-30 2016-07-18
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2015-04-10 2016-03-29
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś