FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (30 marca 2016 r.)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2016-03-30 do 2016-07-18

Uchwałą nr 554/104/V/2016 z dnia 30 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków związane są z przekazaniem do realizacji Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Pozostałe zmiany dotyczą m. in. doprecyzowania zapisów w wyniku konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami, dostosowania zapisów do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zmian wynikających ze specyfiki projektów.

Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (8 listopada 2016 r.) 2016-11-08 nadal obowiązujący
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (19 lipca 2016 r.) 2016-07-19 2016-11-07
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (30 marca 2016 r.) 2016-03-30 2016-07-18
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2015-04-10 2016-03-29
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś