Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2019-08-23

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 16.2

Zaktualizowaliśmy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 16.2.

Szkolenia

2019-08-12

Co nowego w funduszach - spotkanie w Rybniku

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zapraszają na spotkanie 12 września w Rybniku

Wiadomości

2019-08-16

Bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju a bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).Sukcesy projektów

Wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła w celu wprowadzenia do oferty nowych wyrobów i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00HF/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 891 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 696 925 428,49 zł

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś