FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 763 wiadomości z wszystkich 763 dla zadanych warunków:

Aktualizacja wyników oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z uwzględnieniem procedury odwoławczej - IV runda

Informujemy, iż dnia 1 lipca 2021 r. została zaktualizowana Lista wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych w IV rundzie,  w ramach konkursu nr  RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

2021-07-02
| kategorie: Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 3.2, ocena formalna

Prawie 5 mld euro dla Śląskiego na lata 2021-2027. Pula dla regionu wzrosła po negocjacjach.

To kwota o ponad 400 mln euro wyższa niż początkowa alokacja dla naszego regionu zapowiedziana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w styczniu tego roku. Województwo będzie miało do dyspozycji środki w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027" (prawie 2,8 mld euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (2 mld 66 mln euro).

2021-06-30

Informacja o rozpoczęciu weryfikacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w zakresie spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów i weryfikacji oczywistych omyłek

Informujemy, że IOK rozpoczyna weryfikację spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów
i weryfikacji oczywistych omyłek wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt. A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt. A.1.1 wniosku.

2021-06-24
| tagi: 027, 1.2

Informacja dla wnioskodawców konkursu „Inwestycje w MŚP” dla turystyki

Ocena spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów wniosków złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż pisma w sprawie uzupełnienia/poprawy wniosków w zakresie formalnych kryteriów wyboru projektów będą wysyłane do Wnioskodawców począwszy od drugiej połowy sierpnia br. Na obecnym etapie weryfikacja dotyczy spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektów, które nie spełniają formalnych kryteriów wyboru projektów.

2021-06-02
| kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik

Praca w Wydziale Rozliczeń

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości szuka pracowników. 
Mamy 3 miejsca pracy w Wydziale Rozliczeń. Do 7 czerwca czekamy na aplikacje.
 

 

2021-05-31

Warsztat Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 r. (grupy lokalnych przedstawicieli samorządów gospodarczych, cechów rzemiosł)

Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 r. Spotkanie dedykowane jest grupom lokalnych przedstawicieli samorządów gospodarczych i cechów rzemiosł. Konsultacje online odbędą się 27 maja w godz. 11.00-14.00.

 

2021-05-25

Nabór w konkursie dla branży związanych z turystyką i gastronomią został zamknięty

20 maja zakończyliśmy nabór „Inwestycje w MŚP”, włączony do Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Podniesienie konkurencyjności poprzez inwestycje pozwalające utrzymać i rozwinąć działalność, dotacje na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług to główne zadania do wdrożenia w ramach tego naboru. Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 76 mln złotych.

2021-05-21

Nabór wniosków w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 oraz RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przypomina, iż wnioski składane w ramach konkursów nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 oraz RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Regulaminy konkursów nie przewidują możliwości składania wniosków za pośrednictwem SEKAP. Stąd też informujemy, iż wnioski wysłane za pośrednictwem SEKAP nie zostaną uznane jako złożone i nie będą podlegały dalszemu procedowaniu – zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

2021-05-18
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś