FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach IV rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20


2020-11-21 14:01

Informujemy, że dnia 16 listopada 2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach IV rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” , typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

W ramach IV rundy przedmiotowego konkursu złożone zostały 1484 wnioski o dofinansowanie, z czego 71 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 16 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia podczas oceny formalnej. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 1397 wniosków. 

Wyniki oceny formalnej IV rundy kształtują się następująco:

- 1121 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 272 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,

- 4 wnioski zostały wycofane na prośbę Wnioskodawców.

 

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 905 325 703,53  PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 571 550 565 ,82 PLN.

 

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV rundy i poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś