Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 11 informacje ze wszystkich 530 dla tagu: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.3 (27 marca 2018 r.)

27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 688/250/V/2018 przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok (wersja 3) w ramach RPO WSL 2014-2020.

Zmiany harmonogramu do poprzedniej wersji: 

Dodania nowych naborów w ramach poniższych działań/poddziałań:

- Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
- Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego.
- Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego.
- Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Subregionu Zachodniego.
- Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Południowego.
- Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
- Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT Subregionu Północnego.

Usunięcia naborów w ramach poniższych działań/poddziałań:

- Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.
- Poddziałanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Ponadto, zmianie uległy alokacje planowanych naborów uwarunkowane dotychczasowymi rozstrzygnięciami konkursów.

termin obowiązywania od 2018-03-27 do 2018-04-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.2 (28 listopada 2017 r.)

28 listopada 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2476/228/V/2017 przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok w ramach RPO WSL.
W celu zintensyfikowania wdrażania Osi Priorytetowej I, termin ogłoszenia naboru w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zostanie przyspieszony, z września na kwiecień. Natomiast termin naboru w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej ustalony zostaje na miesiąc wrzesień. Ponadto, ze względu na niewykorzystanie alokacji w poprzednim naborze, ustala się dodatkowy termin dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

termin obowiązywania od 2017-11-28 do 2018-03-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram, nabory

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 5 (27 czerwca 2017 r.)

27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Zmiana terminu naboru w ramach działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 4 – konkurs

termin obowiązywania od 2017-06-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 4 (23 maja 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny,
 • Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny.

Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy.

Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny
 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni
termin obowiązywania od 2017-05-23 do 2017-06-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 2 (27 lutego 2017 r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego 27 lutego br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zmiany w dokumencie dotyczą:

1)      zwiększenia puli dofinansowania w naborze dla Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB  (z ponad 39 mln zł do ponad 66 mln zł);

2)      zmniejszenia puli dofinansowania w naborach dla Poddziałań:

-     4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z ponad 82 mln zł na ponad 71 mln zł);

-     4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs (z ponad 84 mln zł na ponad 75 mln zł);

-     7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 10 mln zł);

-     7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 6 mln zł);

-     7.4.2. Outplacement – konkurs (z ponad 16 mln zł na ponad 15 mln  zł);

-     11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs (z ponad 24 mln zł na ponad 13 mln zł);

3)      dodania nowych naborów dla Poddziałań:

-    7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni;

-     9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs;

4)      zmiany terminów naborów dla Poddziałań:

-     4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy (z września/października na październik/listopad);

-     11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy (z czerwca/lipca na październik/listopad);

5)      odwołania naboru dla Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

termin obowiązywania od 2017-02-27 do 2017-04-10
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś