FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 24 informacje ze wszystkich 1218 dla tagu: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok v.3

Uchwałą Zarządu nr 1287/237/VI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. do wersji 3.0

Zmiany dotyczą dodania nowych naborów w ramach:

 • Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs zaplanowano na sierpień 2021 r. na kwotę 59 280 000 zł (14 820 000 euro);
 • Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych - konkurs zaplanowano na wrzesień na kwotę 5 000 000 mln zł (1 250 000 mln euro). 
termin obowiązywania od 2021-05-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok v.2

Uchwałą Zarządu nr 3063/198/VI/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok.

Zmiany dotyczą dodania nowych naborów w ramach:

 • Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – w kwietniu 2021 r. w kwocie 18 mln zł (4,5 mln EUR),
 • Działania 3.2. Innowacje w MŚP – w kwietniu 2021 r. w kwocie 68 mln zł (17 mln EUR). 
termin obowiązywania od 2020-12-23 do 2021-05-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2020 rok v.3 (22.07.2020 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 1586/151/VI/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Zmiany dotyczą:

 • wykorzystania wolnych środków – dodanie 2 nowych naborów,
 • usunięcie 10 naborów w związku z przesunięciem środków na łagodzenie skutków pandemii lub ze względu na duże zainteresowanie trwającymi konkursami.
termin obowiązywania od 2020-07-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok v.4 (29.05.2019 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 1163/43VI/2019 dnia 29 maja 2019 r.

Przyczyny zmian:

 • wykorzystanie wolnych środków – dodanie 11 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • usunięcie 17 naborów,
 • zmiany terminów w 2 naborach,
 • modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).
termin obowiązywania od 2019-05-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok v.3 (29.03.2019 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 615/20/VI/2019 dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCZYNY ZMIAN W HARMONOGRAMIE NABORÓW:
 • Wykorzystanie wolnych środków – dodanie 27 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • Usunięcie 5 naborów,
 • Zmiany terminów w 4 naborach,
 • Modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).
termin obowiązywania od 2019-03-29 do 2019-05-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.6 (31 sierpnia 2018 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 1943/281/V/2018 28 sierpnia 2018 r.

Zmiany dotyczą dodania nowych naborów w ramach poniższych działań/poddziałań: 

 • Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB w grudniu 2018 r. ze względu na anulowanie naboru zaplanowanego w czerwcu 2018 r.,
 • Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Północny - grudzień 2018 r. w kwocie 6 800 000 zł (1 700 000 €),
 • Działania 6.1 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w grudniu 2018 r. w kwocie 60 000 000 zł (15 000 000 €),
 • Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI – grudzień 2018 r. w kwocie 21 800 000 zł (5 450 000 €),
 • Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – OSI – grudzień 2018 r.  w kwocie 6 200 000 zł (1 550 000 €),
 • Poddziałania 7.4.2. Outplacement – OSI – grudzień 2018 r. w kwocie 667 252 zł (166 813 €)
 • Podziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – OSI – grudzień w kwocie 3 080 000 zł (770 000 €)
termin obowiązywania od 2018-08-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.3 (27 marca 2018 r.)

27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 688/250/V/2018 przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok (wersja 3) w ramach RPO WSL 2014-2020.

Zmiany harmonogramu do poprzedniej wersji: 

Dodania nowych naborów w ramach poniższych działań/poddziałań:

- Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
- Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego.
- Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego.
- Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Subregionu Zachodniego.
- Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Południowego.
- Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
- Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT Subregionu Północnego.

Usunięcia naborów w ramach poniższych działań/poddziałań:

- Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Północnego.
- Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.
- Poddziałanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Ponadto, zmianie uległy alokacje planowanych naborów uwarunkowane dotychczasowymi rozstrzygnięciami konkursów.

termin obowiązywania od 2018-03-27 do 2018-04-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.2 (28 listopada 2017 r.)

28 listopada 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2476/228/V/2017 przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok w ramach RPO WSL.
W celu zintensyfikowania wdrażania Osi Priorytetowej I, termin ogłoszenia naboru w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zostanie przyspieszony, z września na kwiecień. Natomiast termin naboru w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej ustalony zostaje na miesiąc wrzesień. Ponadto, ze względu na niewykorzystanie alokacji w poprzednim naborze, ustala się dodatkowy termin dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

termin obowiązywania od 2017-11-28 do 2018-03-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram, nabory

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 5 (27 czerwca 2017 r.)

27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Zmiana terminu naboru w ramach działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 4 – konkurs

termin obowiązywania od 2017-06-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 4 (23 maja 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny,
 • Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny.

Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy.

Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny
 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni
termin obowiązywania od 2017-05-23 do 2017-06-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś