FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny merytorycznej i wybór do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-07-16 15:49

Informujemy, że dnia 15 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1555/147/VI/2020 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 dla Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu 3 Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP

 Spośród 57 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

    -38 wniosków zostało ocenionych pozytywnie,

    -19 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym,

 Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła 5 356 926,65 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 3 412 655,82 PLN.

 Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś