FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Zmiany w umowie


Zakończenie perspektywy 2014 – 2020 – Końcowe rozliczanie projektów

Szanowni Państwo,

przypominam, że końcową datą kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów, jest data ich zakończenia, określona we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami rozdziału 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, „Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.”

Zmiany w umowie o dofinansowanie

Zagadnienia opisane w tej części to:

- zmiany w umowie o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu
- sposób wnioskowania o zmiany
- jakie dokumenty należy dostarczyć w celu akceptacji najczęściej wnioskowanych zmian?
- terminy zgłaszania zmian wynikające z umowy o dofinansowanie

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś