FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19.


2020-01-23 12:15

Informujemy, że dnia 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 133/97/VI/2020 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 dla Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP.

Spośród 81 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

77 wniosków zostało ocenionych pozytywnie,
4 wnioski zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym,

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła 27 144 991,69 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 10 824 864,68 PLN.
Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej przedstawiono listę ocenionych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś