FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Duże zainteresowanie konkursem z działania 3.2 Innowacje w MŚP


2017-03-22 14:48

Informujemy, że 28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 dla działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Łącznie w ramach konkursu zostało przyjętych 547 wniosków, których wartość całkowita to ponad 1,2 mld PLN, przy wartości dofinansowania 413 433 570,20 PLN, co stanowi ponad 212% środków zaplanowanych na wsparcie finansowe.

W odniesieniu do subregionów dane prezentują się następująco:

  • subregion centralny - złożono 307 wniosków, których wartość całkowita to 697 031 442,63 PLN, a wartość dofinansowania to 229 730 043,90 PLN, co stanowi 241,41% środków zaplanowanych do kontraktacji w danym subregionie,
  • subregion północny - złożono 77 wniosków, których wartość całkowita to 189 050 149,37 PLN, a wartość dofinansowania to 64 399 838,61 PLN, co stanowi 185,34 % środków zaplanowanych do kontraktacji w danym subregionie,
  • subregion południowy - złożono 101 wniosków, których wartość całkowita to 260 076 603,32 PLN, a wartość dofinansowania to 83 933 899,15 PLN, co stanowi 236,38 % środków zaplanowanych do kontraktacji w danym subregionie,
  • subregion zachodni - złożono 62 wnioski, których wartość całkowita to 109 219 690,77 PLN, a wartość dofinansowania to 35 369 788,54 PLN, co stanowi 120,04 % środków zaplanowanych do kontraktacji w danym subregionie.

 Krótkie przypomnienie założeń konkursu:

Typ projektów ⇒ Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
Na co? ⇒ między innymi na rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Dla kogo? ⇒ Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.
Jaka forma wsparcia? ⇒ dotacja bezzwrotna,
• w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej: 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw,
• w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Budżet naboru  194 881 500,00 zł
Termin naboru  od 2016-12-29 do 2017-02-28  

Listy z podziałem na subregiony znajdują się poniżej i w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś