Przejdź do treści głównej

Rozpoczęliśmy weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19


2019-04-15 15:14

Informujemy, iż rozpoczęliśmy weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19.

W przypadku wystąpienia braków formalnych zostaną do Państwa wysłane pisma dot. uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych zostanie wysłane na
adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania przedmiotowej skrzynki mailowej.

Termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś