FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-08-03 09:11

Informujemy, że dnia 30 lipca 2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach II rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” , typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.


W ramach II rundy przedmiotowego konkursu złożonych zostało 278 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 3 wnioski zostały wycofane na prośbę Beneficjenta. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 266 wniosków.


Wyniki oceny formalnej II rundy kształtują się następująco:

- 236 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 30 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.


Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła
199 681 570,88 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie
133 188 692,70 PLN.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś