FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu 3.2. Innowacje w MŚP


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-08-31 13:00

24 sierpnia zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 dla działania 3.2. Innowacje w MŚP.

W ramach konkursu złożonych zostało 109 wniosków o dofinansowanie, z czego 3 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 7 wniosków zostało wycofanych na prośbę Wnioskodawcy. Oceniliśmy zatem 99 wniosków czy spełniają kryteria formalne.

Wyniki oceny formalnej

  • 91 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
  • 8 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Dofinansowanie

Ogólna wartość ocenianych wniosków wyniosła prawie 495 mln PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania z UE zamknęła się na poziomie ponad 154 mln PLN.

Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną

Poniżej listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś