Przejdź do treści głównej

Punkt Kontaktowy ŚCP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich powstał w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt .„System Informacji o Funduszach Europejskich”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach EFS, EFRR i FS.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Katowicach oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku Białej i Rybniku. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:

  • diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu
  • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich
  • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
  • informację i wstępną pomoc przy rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy).
  • wszystkie usługi Sieci PIFE są bezpłatne.

Punkty Informacyjne udostępniają również nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich organizują otwarte spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.


Napisz do nas


Godziny pracy punktu:

pn-pt 7:30-15:30


Telefony do konsultantów

(32)743-91-67, (32)743-91-71, (32)743-91-77
fax: (32)743-91-61


Punkt Kontaktowy ŚCP

Punkt Kontaktowy ŚCP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101
41-500 Chorzów
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś