FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 9 informacje ze wszystkich 1318 dla tagu: wytyczne

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].

Termin obowiązywania: zmiana wytycznych jest stosowana od 1 stycznia 2021 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Zapoznaj się z dokumentami: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 118 KB) - wersja aktualna, obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.

Wersja archiwalna: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 107 KB)

termin obowiązywania od 2021-01-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wytyczne

Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Uchwałą nr 197/90/V2016 z dnia 2 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowane Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

termin obowiązywania od 2016-02-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wytyczne

Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Informujemy, że w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2241/152/V/2016, zaktualizowano 7 listopada br.
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-11-17
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Komunikaty, Dokumenty | tagi: Wytyczne, kwalifikowalność

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Informujemy, że w dniu 14.10.2016 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju opublikowana została nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.

termin obowiązywania od 2016-10-14 do 2017-08-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Wytyczne, kwalifikowalność wydatków, EFRR, EFS, FS

Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Śląskiego 19.07.2016 r. zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-07-22
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Dokumenty | tagi: Wytyczne, kwalifikowalność, kwalifikowalność wydatków

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (19 lipca 2016 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1459/126/V/2016 z 19.07.2016 r. zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w dokumencie dotyczą:
- dodania dodatkowych zasad rozliczania kosztów (w ramach Działania 1.2 oraz Działania 3.2);
- dodania warunków kwalifikowalności dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków poniesionych w formie leasingu finansowego, usług doradczych (w ramach Działania 3.3).

Uzupełniono także zapisy o dodatkowe zasady rozliczania kosztów oraz rozszerzono zapisy dotyczące kosztów personelu, szkoleń i katalogu kosztów niekwalifikowalnych.

Pozostałe zmiany w dokumencie dotyczą m.in. doprecyzowania zapisów w wyniku konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami oraz zmian wynikających ze specyfiki projektów.

termin obowiązywania od 2016-07-19 do 2016-11-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Wytyczne, Kwalifikowalność

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (30 marca 2016 r.)

Uchwałą nr 554/104/V/2016 z dnia 30 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-04-04
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Dokumenty, LSI | tagi: wytyczne, kwalifikowalność

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (30 marca 2016 r.)

Uchwałą nr 554/104/V/2016 z dnia 30 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków związane są z przekazaniem do realizacji Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Pozostałe zmiany dotyczą m. in. doprecyzowania zapisów w wyniku konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami, dostosowania zapisów do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zmian wynikających ze specyfiki projektów.

termin obowiązywania od 2016-03-30 do 2016-07-18
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Wytyczne, kwalifikowalność
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś