FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 1 informacje ze wszystkich 1160 dla tagu: kwalifikowalność

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (30 marca 2016 r.)

Uchwałą nr 554/104/V/2016 z dnia 30 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków związane są z przekazaniem do realizacji Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Pozostałe zmiany dotyczą m. in. doprecyzowania zapisów w wyniku konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami, dostosowania zapisów do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zmian wynikających ze specyfiki projektów.

termin obowiązywania od 2016-03-30 do 2016-07-18
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Wytyczne, kwalifikowalność
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś