FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 6 informacje ze wszystkich 1160 dla tagu: kwalifikowalność

Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Informujemy, że w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2241/152/V/2016, zaktualizowano 7 listopada br.
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-11-17
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Komunikaty, Dokumenty | tagi: Wytyczne, kwalifikowalność

Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Śląskiego 19.07.2016 r. zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-07-22
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Dokumenty | tagi: Wytyczne, kwalifikowalność, kwalifikowalność wydatków

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (19 lipca 2016 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1459/126/V/2016 z 19.07.2016 r. zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w dokumencie dotyczą:
- dodania dodatkowych zasad rozliczania kosztów (w ramach Działania 1.2 oraz Działania 3.2);
- dodania warunków kwalifikowalności dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków poniesionych w formie leasingu finansowego, usług doradczych (w ramach Działania 3.3).

Uzupełniono także zapisy o dodatkowe zasady rozliczania kosztów oraz rozszerzono zapisy dotyczące kosztów personelu, szkoleń i katalogu kosztów niekwalifikowalnych.

Pozostałe zmiany w dokumencie dotyczą m.in. doprecyzowania zapisów w wyniku konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami oraz zmian wynikających ze specyfiki projektów.

termin obowiązywania od 2016-07-19 do 2016-11-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Wytyczne, Kwalifikowalność

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (30 marca 2016 r.)

Uchwałą nr 554/104/V/2016 z dnia 30 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-04-04
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Dokumenty, LSI | tagi: wytyczne, kwalifikowalność
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś