FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 5 informacje ze wszystkich 1172 dla tagu: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3 czerwca 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2021) 4106).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 30 czerwca 2021 r. uchwałą nr 1550/246/VI/2021.

termin obowiązywania od 2021-06-30
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

9 stycznia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2020) 107 z dnia 9 stycznia 2020 r.).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 29 stycznia 2020 r. uchwałą nr 210/99/VI/2020.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Obydwa organy uznały, iż zmiany w opiniowanym dokumencie stanowią niewielką modyfikację zapisów dotyczących elementów nie mających wpływu na wyznaczone w nim ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

termin obowiązywania od 2020-01-29 do 2020-04-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - aktualizacja

W dniu 25 marca 2019 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2019) 2019 z dnia 25 marca 2019 r.).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 3 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 684/32/VI/2019.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Obydwa organy uznały, iż zmiany w opiniowanym dokumencie stanowią niewielką modyfikację zapisów dotyczących elementów nie mających wpływu na wyznaczone w nim ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

termin obowiązywania od 2019-04-03 do 2020-01-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2018) 5168 z dnia 27 lipca 2018 r.; notyfikowaną przez Stałe Przedstawicielstwo RP 30 lipca 2018 r.).
Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 16 sierpnia 2018 r. uchwałą nr 1878/278/V/2018.

termin obowiązywania od 2018-07-30 do 2019-04-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś