FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 11 informacje ze wszystkich 1329 dla tagu: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

22 lipca 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmiany do RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2022)5440).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 3 sierpnia 2022 roku uchwałą nr 1383/354/VI/2022.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

termin obowiązywania od 2022-08-03
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

7 grudnia 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany do RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2021)9146).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 15 grudnia 2021 r. uchwałą nr 2667/297/VI/2021.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

termin obowiązywania od 2021-12-15 do 2022-08-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

29 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2128/275/VI/2021, zatwierdził zmiany w RPO WSL 2014-2020.

Przejęta zmiana dotyczy powrotu do poziomu stopy dofinansowania z dnia 30 czerwca 2020 r. zgodnie z zapisami art. 25a rozporządzenia 1303/2013.

Zmiana wprowadzona została w tabeli 18a w systemie SFC 2014 (elektronicznym systemie Komisji Europejskiej).

termin obowiązywania od 2021-09-29 do 2021-12-14
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3 czerwca 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2021) 4106).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 30 czerwca 2021 r. uchwałą nr 1550/246/VI/2021.

termin obowiązywania od 2021-06-30 do 2021-09-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

9 stycznia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2020) 107 z dnia 9 stycznia 2020 r.).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 29 stycznia 2020 r. uchwałą nr 210/99/VI/2020.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Obydwa organy uznały, iż zmiany w opiniowanym dokumencie stanowią niewielką modyfikację zapisów dotyczących elementów nie mających wpływu na wyznaczone w nim ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

termin obowiązywania od 2020-01-29 do 2020-04-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - aktualizacja

W dniu 25 marca 2019 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2019) 2019 z dnia 25 marca 2019 r.).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 3 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 684/32/VI/2019.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Obydwa organy uznały, iż zmiany w opiniowanym dokumencie stanowią niewielką modyfikację zapisów dotyczących elementów nie mających wpływu na wyznaczone w nim ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

termin obowiązywania od 2019-04-03 do 2020-01-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2018) 5168 z dnia 27 lipca 2018 r.; notyfikowaną przez Stałe Przedstawicielstwo RP 30 lipca 2018 r.).
Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 16 sierpnia 2018 r. uchwałą nr 1878/278/V/2018.

termin obowiązywania od 2018-07-30 do 2019-04-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś