FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 29 z wszystkich 519 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2017-12-29 08:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2017-11-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2017-10-19 08:00:00 do 2017-12-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2017-08-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2017-02-28 08:00:00 do 2017-03-30 12:00:00

"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020"
Data opublikowania: 2017-01-27

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2016-12-29 08:00:00 do 2017-02-28 12:00:00

"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020."
Data opublikowania: 2016-11-29

Nabór nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 08:00:00 do 2016-12-06 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2016-06-30 08:00:00 do 2016-08-29 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2016-06-30 08:00:00 do 2016-08-30 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2015-11-16 08:00:00 do 2016-01-18 15:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-15
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś