FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 29 z wszystkich 529 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór nr RPSL.14.02.00-IP.01-24-029/20
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Inwestycje w MŚP - REACT-EU

zakończony od 2020-04-28 08:00:00 do 2020-06-24 12:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2022-01-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-01

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2021-04-30 08:00:00 do 2021-05-20 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2021-04-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2021-04-29 08:00:00 do 2021-06-08 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA.
Data opublikowania: 2021-03-25
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2020-04-28 08:00:00 do 2020-06-24 12:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2020-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-25

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2020-02-27 08:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania: 2020-01-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2020-01-30 08:00:00 do 2020-04-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".
Data opublikowania: 2019-12-20
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20

Nabór nr RPSL.03.05.02-IP.01-24-018/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

zakończony od 2019-11-07 18:30:00 do 2020-03-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.02-IP.01-24-018/19, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-11-07
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2019-11-30 08:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 w ramach Osi priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka” Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, RPO WSL 2014-2020 Typ projektu 3 Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP
Data opublikowania: 2019-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2019-10-31 08:00:00 do 2019-12-19 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".
Data opublikowania: 2019-09-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17

Nabór nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

zakończony od 2019-09-12 13:30:00 do 2019-12-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-09-12
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2019-09-30 08:00:00 do 2020-01-29 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19

Nabór nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-016/19
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

zakończony od 2019-08-01 08:00:00 do 2019-12-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-16/19, ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2019-07-31 08:00:00 do 2019-10-17 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-06-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17

Nabór nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

zakończony od 2019-06-26 08:00:00 do 2019-07-31 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO WSL 2014-2020 typ projektu Realizacja strategii internacjonalizacji.
Data opublikowania: 2019-05-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-23

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2018-12-31 08:00:00 do 2019-04-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-11-29 08:00:00 do 2019-03-01 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-09-28 08:00:00 do 2019-01-15 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

zakończony od 2018-08-07 08:00:00 do 2018-09-18 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-04-30 08:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś