Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 7 z wszystkich 216 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Data opublikowania: 2017-03-29

RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB


"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020"
Data opublikowania: 2017-01-27

RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP


"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020."
Data opublikowania: 2016-11-29

RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-07-29

RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB


Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30

RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-29

RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP


Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-15
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś