Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 21 z wszystkich 450 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

planowany od 2019-10-31 08:00:00 do 2019-12-19 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".
Data opublikowania: 2019-09-26
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-21

Nabór nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

aktualny od 2019-09-12 13:30:00 do 2019-12-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-09-12
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-30

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

aktualny od 2019-09-30 08:00:00 do 2020-01-29 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-016/19
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

aktualny od 2019-08-01 08:00:00 do 2019-12-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-16/19, ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-30

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2019-07-31 08:00:00 do 2019-10-17 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-06-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16

Nabór nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

zakończony od 2019-06-26 08:00:00 do 2019-07-31 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO WSL 2014-2020 typ projektu Realizacja strategii internacjonalizacji.
Data opublikowania: 2019-05-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-23

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2018-12-31 08:00:00 do 2019-04-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-11-29 08:00:00 do 2019-03-01 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-09-28 08:00:00 do 2019-01-15 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

zakończony od 2018-08-07 08:00:00 do 2018-09-18 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-04-30 08:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2017-12-29 08:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2017-11-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2017-10-19 08:00:00 do 2017-12-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2017-08-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2017-02-28 08:00:00 do 2017-03-30 12:00:00

"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020"
Data opublikowania: 2017-01-27

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2016-12-29 08:00:00 do 2017-02-28 12:00:00

"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020."
Data opublikowania: 2016-11-29

Nabór nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 08:00:00 do 2016-12-06 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2016-06-30 08:00:00 do 2016-08-29 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2016-06-30 08:00:00 do 2016-08-30 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-29
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś