FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Premia za szerokie rozpowszechnienie wyników badań


Zgodnie z zapisami §4b Umowy o dofinansowanie, Beneficjent uzyskuje prawo do premii wynoszącej 15 punktów procentowych za szerokie rozpowszechnienie wyników prac rozwojowych, jeżeli w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych w Projekcie uzyskane wyniki zostaną szeroko rozpowszechnione przez Beneficjenta w sposób wskazany w ramach wniosku o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej.

W przypadku, gdy Beneficjent wskazał we wniosku o dofinansowanie formę rozpowszechnienia wyników badań poprzez publikację w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych widniejących w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany jest Projekt (wraz z egzemplarzem publikacji), to należy pamiętać, że wskazane we wniosku o dofinansowanie czasopisma muszą znajdować się w aktualnym na moment publikacji wykazie czasopism. W przypadku, gdy aktualny na moment publikacji wykaz czasopism nie wskazuje już czasopism, które Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, to należy opublikować wyniki badań w innych dwóch czasopismach znajdujących się w aktualnym na moment publikacji wykazie czasopism. Aktualny wykaz czasopism jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś