Przejdź do treści głównej

Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typ II - Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.


Realizując projekt w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typ II - Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie „W ramach Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych jedynie w ramach jednego rodzaju pomocy pod warunkiem akceptacji IP RPO WSL – ŚCP”.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest dokonywanie przesunięć pomiędzy wydatkami przypisanymi do badań przemysłowych, a wydatkami przypisanymi do eksperymentalnych prac rozwojowych.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie „Brak jest możliwości dokonywania zmian, w szczególności zwiększenia stawki ryczałtowej lub stawki jednostkowej lub zwiększenia zaplanowanej w projekcie ilości jednostek w wartościach wydatków rozliczanych metodą uproszczoną. Ponadto, brak realizacji wszystkich zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym godzinowych stawek jednostkowych nie stanowi kwoty oszczędności w ramach projektu. Oznacza to, że brak jest możliwości dokonywania przesunięć z wykorzystaniem wydatków rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś