FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Projekt w ramach poddziałania 08.03.02


Logotypy RPO WSL z flagą polski na drugim miejscu

Celem głównym projektu jest pozostanie w zatrudnieniu pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy. Projekt ma zapewnić poprawę dostępu do profilaktyki, która będzie miała na celu usunięcie lub zminimalizowanie takich negatywnych czynników jak stres, wypalenie zawodowe, pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy ŚCP. Cel projektu wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, które zostały określone na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

W projekcie zostaną zrealizowane 2 zadania: organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doposażenie stanowisk pracy.

W ramach zadania 1:

„Szkolenia pracownicze” planuję się m.in. następujące tematy szkoleń :

· "Stres menadżerski i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera"
· "Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym"
· "Ergonomia na stanowisku pracy – profilaktyka zachowań"
· "Kurs doskonalenia techniki jazdy"
· "Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej"

Przewiduje się możliwość finansowania kosztów dojazdu na szkolenia.

W ramach Zadania 2:

„Zakup wyposażenia stanowiska pracy” planuje się zakup m.in.:

· Foteli do obsługi stanowisk komputerowych o większej wytrzymałości, z możliwością regulacji: siedziska, podłokietników, oparcia z zagłówkami
· Większych monitorów z pionową kolumną pozwalającą na regulację ich wysokości w dużym zakresie
· Myszek ergonomicznych
· Podnóżka
· Podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów
· Pionowych kolumn pozwalających na regulację ich wysokości w dużym zakresie do już posiadanych monitorów o większym wymiarze
· Ergonomicznej klawiatury
· Nawilżacze powietrza z jonizatorem
· Wózka podnośnikowego
· Wózka platformowego
· Drabiny 2 stopniowej
· Telefonu współpracującego z aparatem słuchowym
· Biurka komputerowego o dł. 160 cm z ergonomicznym wycięciem

Wydatki kwalifikowane ogółem: 542 164,83 zł

Dofinansowanie: 477 105,05 zł, w tym wkład UE: 460 840,10 zł.


Plakat informacyjny o projekcie
Plakat informacyjny o projekcie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś