FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Korekty za błędy w zamówieniach


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w przypadku stwierdzenia błędu w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia, zobowiązane jest do zastosowania korekty przewidzianej zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień lub Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (zwanego dalej: Taryfikatorem).

Błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące projektów składanych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości wskazane są w kolumnie nr 5 tabeli Taryfikatora o nagłówku „Nieprawidłowości indywidualne stwierdzone w zamówieniu udzielonym zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo z decyzji o dofinansowaniu projektu”.
Zachęcamy do zapoznania się z Taryfikatorem, ponieważ pomoże to Państwu uniknąć popełnienia najczęstszych błędów występujących w postępowaniach.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś