FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 1 informacje ze wszystkich 1318 dla tagu: regulami_konkursu

Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały nr 555/104/V/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 w zakresie Podrozdziału 5.1. Etap oceny formalnej oraz weryfikacja braków formalnych oraz oczywistych omyłek oraz Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP.

2016-03-31
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Komunikaty, LSI | tagi: regulami_konkursu
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś