FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Rozpoczęcie weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19


2020-03-25 15:14

Informujemy, iż rozpoczęliśmy weryfikację warunków formalnych oraz oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19.

W przypadku wystąpienia braków formalnych zostaną do Państwa wysłane pisma dot. uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych/kryteriów formalnych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych/kryteriów formalnych zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania przedmiotowej skrzynki mailowej.

Termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych/kryteriów formalnych wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś