FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Rozpoczęcie oceny wniosków w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP


2019-04-24 11:43

18 kwietnia zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 dla działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Łącznie w ramach konkursu zostało przyjętych 155 wniosków, których wartość wydatków wyniosła ogółem prawie 403 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania blisko 134 mln zł.

Instytucja Organizująca Konkurs - Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu.

Procedury

Zgodnie z regulaminem konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19, pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania przedmiotowej skrzynki.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś