FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Ponad 66 mln złotych dla przedsiębiorstw poszkodowanych przez Covid-19. Uroczyste wręczenie promes z udziałem Zarządu Województwa


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-09-15 14:08

Rozstrzygnięcie kolejnej rundy naboru w konkursie „Inwestycje w MŚP” zostało przedstawione podczas spotkania z przedsiębiorcami w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej. W uroczystości wręczania promes umów o dofinansowanie wzięli udział marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa,  dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Krzysztof Spyra oraz prezes RIG Tomasz Zjawiony.

Większość spośród 111 wniosków, wybranych do realizacji w ramach oceny II rundy dotyczyła branży najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu zdrowia publicznego – turystyki, gastronomii, hotelarstwa, przemysłu czasu wolnego czy usług medycznych. Przedstawiciele firm, obecni na spotkaniu podkreślali skuteczność działań, wprowadzonych w konkursie, który stanowił istotny element Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Dla wielu z nich, możliwość otrzymania wsparcia finansowego to szansa na przetrwanie i zabezpieczenie niepewnej przyszłości, chociażby poprzez inwestycje pozwalające na wprowadzenie nowych usług.

„Zadziałaliśmy błyskawicznie, dzięki czemu te środki trafiają do firm i pomagają im przetrwać najtrudniejszy okres, ale także inwestować w rozwój i zachować miejsca pracy. To impuls dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs okazał się strzałem w dziesiątkę, łącznie złożono 2300 wniosków, co jest rekordem we wszystkich konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. 

Przystępne zasady, nowe kryteria, premiujące branże najbardziej dotknięte skutkami pandemii Covid-19 i możliwość finansowania z dotacji kosztów bieżących, spowodowały duży napływ wniosków, których liczba rosła przy kolejnych rundach.

„Dzięki współpracy z Komisją Europejską udało nam się zwiększyć pierwotną alokację, ale cały czas będziemy się starali o kolejne środki. Ich skuteczna implementacja jest szansą dla regionu na dalszy rozwój i zachowanie miejsc pracy, a dla przedsiębiorców na rozwinięcie skrzydeł i wyjście obronną ręką z kryzysu” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Bieżące informacje na temat pozostałych rund konkursu „Inwestycje w MŚP” przedstawił dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, zwracając uwagę na ogromne zaangażowanie pracowników ŚCP w obsługę tego naboru, który przyniósł rekordową liczbę wniosków.

- Przed nami rozstrzygnięcie trzeciej i czwartej rundy z największą ilością projektów do oceny, jednak trzeba podkreślić, że czynimy wszystko, by pieniądze jak najszybciej trafiły do potrzebujących, usprawniając system weryfikacji wniosków. Cieszy nas bardzo, że trafili do nas przedsiębiorcy, którzy dopiero po raz pierwszy korzystają z unijnego wsparcia. Działania przewidziane w Śląskim Pakiecie dla Gospodarki mają Państwu pomóc w realizacji inwestycji, które zabezpieczą przyszłość Państwa firmy i pracowników – podsumował Krzysztof Spyra.

 

Konkurs „Inwestycje w MŚP” – najważniejsze informacje

Województwo Śląskie,  w momencie wystąpienia pandemii COVID-19 zareagowało szybko i  jako jedno z pierwszych opracowało narzędzie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone 6 kwietnia w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki z kwotą ponad 1 mld złotych. III Filar skierowany do firm z regionu obejmował konkurs „Inwestycje w MŚP”, który udało się wprowadzić dzięki błyskawicznym zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. W marcu, przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – gastronomia, turystyka, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro (także jednoosobowych działalności gospodarczych), małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy. III Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jest ofertą, którą województwo śląskie wpisuje się w promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Fundusze można było przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, natomiast nie przewidywano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb – w czterech rundach zarejestrowano wnioski  np. na kwoty kilku tysięcy złotych, nie brakło także takich, które wykorzystywały górną granicę przewidzianą do wsparcia. Przyznane dofinansowanie obejmuje aż 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Rosnąca ilość składanych wniosków w rundach, przekraczających wstępną alokację 76 mln złotych, skłoniła Zarząd Województwa do wynegocjowania z Komisją Europejską zgody na przesunięcie dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców. Pula na konkurs została tym samym zwiększona o 148 mln złotych, następnie w ramach drugiej odsłony Śląskiego Pakietu dla Gospodarki zostały przeznaczone dodatkowe fundusze w wysokości 50 mln złotych na dofinansowanie złożonych projektów. Obecnie całkowita alokacja wynosi 270 mln złotych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś