FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 zrealizowanego dla wspólnego przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”) oraz rozpoczęcia ich weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych i oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-11-29 14:35

Informujemy, iż 29 listopada 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 dla I rundy działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach I rundy konkursu zostały przyjęte 2 wnioski, których wartość wydatków wyniosła ogółem 8 878 734,58 zł a wartość wnioskowanego dofinansowania 3 504 866,93 mln zł.

W odniesieniu do statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

  • dla sektora MŚP – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 2,5 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 1,3 mln zł;
  • dla dużych przedsiębiorstw – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 6 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 2,1 mln zł;

 

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.

Informujemy, że IOK rozpoczyna weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś