FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-06-28 16:39

Informujemy, że dnia 24 czerwca 2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” , typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.


W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 175 wniosków o dofinansowanie, z czego 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 4 wnioski zostały wycofane na prośbę Beneficjenta. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 170 wniosków.


Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:

- 164 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 6 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.


Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 152 344 028,24 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 93 845 653,31 PLN.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.


Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś