Przejdź do treści głównej

Zmiany w sposobie oznaczania nowych projektów od 1 stycznia 2018 r.


2017-12-28 14:21

Od 1 stycznia 2018 roku inaczej niż dotychczas będziemy oznaczać nowe projekty realizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Barwy Rzeczypospolitej w obowiązkowym zestawie logotypów

Najważniejszą zmianą będzie wymóg umieszczania polskich barw narodowych obok standardowego zestawu znaków Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich.

Zgodnie z ustawą o symbolach narodowych barwami Rzeczypospolitej są biel i czerwień. Oznacza to, że wspólne zestawienie znaków FE, UE i RP będzie możliwe jedynie w wersji pełnokolorowej. W drukach jednokolorowych nie będziemy umieszczać znaku RP.

Gdzie umieszczamy barwy RP?

Polskie barwy narodowe powinny znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych, których oryginały są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych oraz na tych materiałach, na których możliwe jest umieszczenie pełnokolorowych oznaczeń przy użyciu ogólnodostępnych środków. Oznaczenie Rzeczypospolitej musi znaleźć się w każdym zestawie logotypów na materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak:

 • tablice informacyjne i pamiątkowe,
 • plakaty, billboardy,
 • tabliczki i naklejki informacyjne,
 • strony internetowe,
 • publikacje elektroniczne np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing,
 • publikacje i materiały drukowane np. foldery, informatory, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, zaproszenia, programy szkoleń, itp.,
 • korespondencja drukowana, jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji kolorowej,
 • materiały brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, itp.,
 • materiały promocyjne tzw. gadżety.

Kiedy nie umieszczamy barw RP?

Barw Rzeczypospolitej Polskiej nie umieszczamy jedynie na materiałach jednokolorowych, których nie można wytworzyć w wersji pełnokolorowej, gdyż:

 • nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
 • materiały z założenia występują w wersji achromatycznej.

Powyższe zasady będą obowiązywały każdego, kto podpisze umowę o dofinansowanie 1 stycznia 2018 roku i później.
Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż będą obowiązywały stare zasady promocji, co oznacza, że nie będą oni musieli umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów.

Więcej informacji o zmianach w zasadach oznaczania projektów znajdą Państwo w Księdze Identyfikacji Wizualnej (PDF 6 MB) oraz w  Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (PDF 4 MB).

Szczegółowe informacje zamieściliśmy w dziale Poznaj zasady promowania projektów. Opisaliśmy tam zasady obowiązujące przed i po 1 stycznia 2018 r., jak również zamieściliśmy przygotowane odpowiednie zestawy logotypów.

Zachęcamy również do zapoznania się ze stanowiskiem, które podjęliśmy w tej sprawie. Znajdziecie je w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami,  link bezpośredni: http://rpo.slaskie.pl/dokument/stanowisko_iz_w_sprawie_zmiany_zasad_oznaczania_projektow_w_ramach_funduszy_europejskich_1_stycznia_2018_r

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś