FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach poddziałania 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP (nabór nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19) oraz rozpoczęcia ich weryfikacji w zakresie spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-08-06 11:58

Informujemy, iż dnia 31 lipca 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 dla podziałania 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP.

Łącznie w ramach konkursu zostało przyjętych 93 wniosków, których wartość wydatków wyniosła ogółem ponad 27 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad
13 mln zł.

Listy złożonych wniosków znajdują się w załączniku poniżej.

Informujemy, że IOK rozpoczyna weryfikację spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 pismo
do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania przedmiotowej skrzynki.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany
w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19,
z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś