FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Ważne informacje dotyczące Systemu LSI RPO WSL 2014 – 2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-11-24 15:06

Zgodnie z Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 zaleca się:

- stosowanie zasady 1 podmiot = 1 profil w systemie;

- aby w instytucji ubiegającej się o dofinansowanie został wyznaczony „właściciel profilu”, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami (dodawanie dostępu do profilu wspólnikowi, współpracownikowi, firmie konsultingowej)  tj. przydzielanie użytkownikom uprawnień do poszczególnych wersji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność itp.;

-  stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności w celu ochrony i zachowania poufności danych.

 

Wnioskodawca ma możliwość udzielenia upoważnienia do składania wniosku osobie trzeciej. Wówczas do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć pełnomocnictwo, które swoim zakresem powinno obejmować złożenie wniosku oraz wszelką korespondencję związaną z projektem i jego oceną aż do momentu podpisania umowy. Korespondencja ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości będzie przekazywana zwrotnie na adres skrzynki kontaktowej SEKAP/ePUAP, z której został przesłany wniosek. 

 

Pracując w systemie LSI prosimy o  bezwzględne stosowanie się do Instrukcji użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020, która znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 14 powyższej instrukcji, który wskazuje postępowanie w celu wygenerowania pliku PDF.

 

UWAGA!!!

 

Nie należy wniosku zapisywać z poziomu przeglądarki Adobe Reader, gdyż wygenerowany wniosek w systemie nie może być edytowany. W celu prawidłowego pobrania pliku PDF należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonie „pobierz PDF” a następnie „zapisz element docelowy jako”.

Wniosek musi zostać przesłany jako oryginalny plik pobrany z systemu LSI, nie należy zapisywać wniosku za pośrednictwem programów do odczytu plików PDF. Zapisanie pliku w programie do odczytu plików PDF może spowodować modyfikację sumy kontrolnej pliku, co spowoduje negatywną weryfikację autentyczności wniosku. 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś