FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Zaktualizowane wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-10-29 14:47

Informujemy, że dnia 28 października 2021 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” typ projektu „Inwestycje w MŚP”.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 170 wniosków o dofinansowanie, z czego 21 projektów zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 1 projekt został wycofany na prośbę Beneficjenta. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 148 wniosków.

Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:

- 106 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 42 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Powyższe wyniki uwzględniają również 1 projekt, który pierwotnie otrzymał ocenę pozytywną i przekazany na ocenę spełnienia kryteriów merytorycznych, natomiast po zwróceniu projektu do ponownej oceny kryteriów formalnych, został oceniony negatywnie.


Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła
66 293 494,51 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie
42 644 145,05 PLN.

 

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.


Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś