FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wypłata dofinansowania dla Umów o dofinansowanie, w których zawarto Porozumienie


2021-03-08 11:56

Informujemy, iż dla Umów o dofinansowanie, w których zawarto Porozumienie w sprawie dostarczenia dokumentów do Umowy o dofinansowanie, wypłata dofinansowania nastąpi dopiero, po wywiązaniu się przez Beneficjenta z zobowiązania, określonego w w/w Porozumieniu oraz spełnieniu pozostałych warunków określonych w Umowie o dofinansowanie.

Przypominamy, iż zgodnie z par. 1 ust. 2 Porozumienia, brak dostarczenia dokumentów w terminie wskazanym w Porozumieniu stanowić może podstawę do rozwiązania przez IP RPO WSL - ŚCP Umowy o dofinansowanie projektu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś