FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny merytorycznej i wybór do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18


2019-07-11 15:48

Informujemy, że dnia 10.07.2019r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1542/55/VI/2019 zatwierdził listy ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spośród 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

  • 4 wnioski zostały ocenione pozytywnie,
  • 2 wnioski zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym,

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła 12 956 123,37 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 6 497 040,89 PLN. Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej przedstawiono listy ocenionych projektów oraz listę członków Komisji Oceny Projektów, które zostały także opublikowane pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś