FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-02-03 14:24

Informujemy, że 27 stycznia 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. 

Według stanu na dzień 27 stycznia 2017 r. spośród 168 złożonych wniosków o dofinansowanie, w tym - Typ 1 projektu - 20 wniosków,  Typ 2 projektu - 148 wniosków, wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:
Typ 1 projektu (Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej):
- 13  wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,  
-  7 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 35 688 984,83 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 11 044 277,05 PLN, co stanowi 10,27 % środków zaplanowanych do kontraktacji.

Typ 2 projektu (Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach):
- 89 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,  
-  39 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
- 19 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia,
- 1  wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 227 171 550,47 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 143 194 527,83 PLN co stanowi 310,79 % środków zaplanowanych do kontraktacji.

Jednocześnie informujemy, że 31 stycznia 2017r. rozpoczęła się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym. 

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś