FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MŚP


2020-04-15 13:53

15 kwietnia zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

W naborze wpłynęły 133 wnioski o dofinansowanie, z czego 6 projektów zostało pozostawionych bez rozpatrzenia z tytułu braku spełnienia warunków formalnych.

Wyniki oceny formalnej 133 projektów, kształtują się następująco:

- 117 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 10 wniosków zostało odrzuconych pod względem formalnym.

Wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków to ponad 365 mln zł, wartości wnioskowanego dofinansowania na poziomie przekraczającym 115 mln zł.

Aktualnie, od 10 marca trwa kolejny etap, czyli ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

W załączniku Lista wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś