Przejdź do treści głównej

Wybrano wnioski do dofinansowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP


2017-10-18 11:29

Informujemy, że dnia 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2114/222/V/2017 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.
Spośród 404 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:
• 168 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytorycznym, a w tym:
a) Subregion centralny – 87 wniosków
b) Subregion północny – 21 wniosków
c) Subregion południowy – 45 wniosków
d) Subregion zachodni – 15 wniosków
• 235 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym, a w tym:
a) Subregion centralny – 141 wniosków
b) Subregion północny – 36 wniosków
c) Subregion południowy – 30 wniosków
d) Subregion zachodni – 28 wniosków
• 1 wniosek został skierowany z oceny merytorycznej na ocenę formalną, w trakcie której otrzymał negatywną ocenę (dotyczy subregionu południowego).

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła 480 861 471,71 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 153 344 836,87 PLN.
Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.
Poniżej przedstawiono listy ocenionych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów, które zostały także opublikowane pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś