FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 21.1


2022-03-10 15:17
 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:
  • zmian w Poddziałaniu 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, poprzez wprowadzenie trybu pozakonkursowego;
  • dodania nowego Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy;
  • aktualizacji danych finansowych wskazanych w opisach Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań oraz w tabelach finansowych;
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych, związane są ze zmianą nazwy Poddziałania 8.3.2 oraz dodaniem nowego Poddziałania 9.2.9.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, związane są z dodaniem nowego Poddziałania.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, związane są ze zmianą kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2, typ projektu nr 1.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, związane są z dodaniem nowego projektu pn. Śląskie. Regionalne programy zdrowotne, planowanego do realizacji w Poddziałaniu 8.3.2 oraz zaktualizowano informacje na temat projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja, realizowanego w Poddziałaniu 11.1.5.

W dniu 2 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 304/313/VI/2022, zatwierdził aktualizację załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 21.1.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, związane są z dodaniem nowego projektu pn. Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim, planowanego do realizacji w Poddziałaniu 9.2.9.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś