FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 16.2


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-08-23 12:26

Zaktualizowaliśmy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 16.2.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  • w SZOOP RPO WSL 2014-2020:
    → przesunięć finansowych pomiędzy działaniami,
    → ujednolicenia zapisów,
    → rozszerzenie zapisu umożliwiającego wykorzystanie stawek jednostkowych w konkursach,
  • dostosowania wartości wskaźników do zmian finansowych w załączniku nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań;
  • dodania kryteriów dla poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury w załączniku nr 3  Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś